Contacte con nosotros

Archivo

Archivo del mes por: ‘marzo, 2015’

Logo IESE Empresa Familiar

Evaluar el protocolo familiar

Antoni Cánovas (@Canovas) 20/3/15 4:26 @JosepTapies Evaluar el protocolo familiar shar.es/1fItfh   ¿Cómo evaluar el Protocolo Familiar?

Ver más

Impost sobre successions – Bonificació de la quota tributària

FONT: http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_successions_i_donacions/herencia_i_llegat/bonificacio_quota/ Bonificació de la quota tributària A) Per a les herències causades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2014, els contribuents dels grups de parentiu I i II poden aplicar una bonificació del 99% de l’import d’aquesta quota tributària (casella 18 del model d’autoliquidació). B) Per a les herències causades a partir de l’1 …

Ver más

Tasas Judiciales – No se sabe donde esta? el dinero recaudado

Tasas-Judiciales-No-se-sabe-donde-esta-el-dinero-recaudado.pdf

Ver más

Personas físicas exentas del pago de las tasas judiciales

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf

Ver más