Contacte con nosotros

Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

Tecnologies

Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

Confeccionem tots els documents necessaris perquè complir el que disposa la normativa en matèria de protecció de dades.

Document de Seguretat
ANNEXES AL DOCUMENT DE SEGURETAT
A. Documents de notificació i decrets de creació de fitxers
B. Descripció de l’estructura del fitxer o la base de dades
C. Descripció del Sistema informàtic i perfils d’usuaris
D. Entorn del sistema operatiu i de comunicacions
E. Descripció de locals i equipaments
F. Personal autoritzat per accedir al fitxer
G. Procediments de control d’accessos:
(Targetes Alfa – Consentiment dels afectats)
Respatllers (Còpies de Seguretat)
Recuperació i gestió de suports
H. Funcions i obligacions del personal
I. Procediments de notificació i gestió d’incidències
J. Normativa aplicada
K. Contracte de tractament de dades de caràcter personal:
Empreses o professionals amb els que tinguem serveis externs contractats «outsourcing», les quals tinguin accés a dades de caràcter personal. (Advocats, Assessors, Auditors, Informàtics, etc.) Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)