Contacte con nosotros

Archivo

Archivo del mes por: ‘marzo, 2010’

Derecho Laboral

Decret 18/2010, de 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom.

L’article 170 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, i el seu article 112 disposa que, en matèries de la competència executiva, correspon a la Generalitat la potestat reglamentària, que comprèn l’aprovació de disposicions per a l’execució de la normativa de l’Estat, i també la funció executiva, que en tot …

Ver más