Contacteu amb nosaltres

Indemnitzacions

Indeminizaciones

Responsabilitat Civil

Reclamacions d’indemnitzacions per Responsabilitat Civil Contractual i Extracontractual

Les reclamacions de danys i perjudicis procuren obtenir una indemnització el més adecuada posible en funció del dany produit, amb l’objetiu de restituir patrimonialment al perjudicat pel dany patit.

Quan algú pateix un accident o algu li causa uns danys i perjudicis, està en el seu dret de reclamar una indemnització, en aquests casos la indicada indemnització es podrà reclamar, inicialment, de forma extra-judicial i si les negociacions amb el causant culpable o amb la seva Companyia d’Assegurances resulten infructuoses, es podrà interposar una demanda judicial per tal de reclamar els danys i perjudicis patits, amb la finalitat d’obtenir la restitució patrimonial que correspongui.

  • Accidents de Circulació: Reclamacions de les seqüeles prodiudes per les lesions (greus o lleus) patides, així com la resta de danys i perjudicis produïts en accidents de circulació
  • Accidents Laborals: Reclamacions de les seqüeles prodiudes per les lesions (greus o lleus) patides, així com la resta de danys i perjudicis produïts. Reclamacións del grau d’invalidesa que correspongui i, en el seu cas, del recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat (30% o 50%)
  • Construcció: Reclamació per defectes de construcció
  • Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública: Reclamacions per danys i perjudicis soferts pel mal funcionament de l’Administració
  • Consumidors i Usuaris: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys causats als consumidors i usuaris
  • Productes defectuosos o no conformes: Reclamacions de responsabilitat civil derivada pels danys i perjudicis causats per productes defectuosos

Barem 2014
Barem 2013