Contacteu amb nosaltres

Dret Laboral

Derecho Mercantil

Dret Laboral

Contractació Laboral

 • Contractes de treball en general
 • Contractes d’alta direcció
 • Pactes d’exclusivitat, no competència, confidencialitat

Acomiadaments i Reestructuracions

 • Acomiadaments individuals
 • Acomiadaments col·lectius, expedients de regulació d’ocupació (ERO)
 • Modificació col·lectiva de las condicions de treball

Procediments administratius i contenciós-administratius

 • Assistència davant de la Inspecció de Treball
 • Procediments sancionadors
 • Liquidació de deutes de la Seguretat Social
 • Recursos contenciós-administratius

Procediments judicials

 • Assistència i intervenció lletrada davant de la Jurisdicció Social