Contacteu amb nosaltres

Dret Fiscal

Assessorament Tributari

Dret Tributari

Fiscalitat General

 • Declaració de la Renda (IRPF)
 • Planificació dels Impostos sobre Societats i de l’IVA
 • Plans d’opcions i altres formes de retribució per a directius i empleats

Empresa Familiar i Grans Patrimonis

 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar
 • Planificació de l’Impost sobre Successions
 • Planificació fiscal successòria
 • Estudi i redacció de Protocols Familiars, en els quals, entre altres qüestions de caire més mercantil, és fa una planificació de la succesió a l’Empresa Familiar, bé sigui inter vivos o mortis causa

Empresa Familiar Succesions-Herències

Fiscalitat Immobiliària

 • Tributació en les compravendes d’immobles
 • Planificació de la tributació de les promocions immobiliàries

Inspeccions, Procediments Contenciós Fiscal i Delictes contra la Hisenda Pública

 • Formulació de consultes vinculants davant la Direcció General de Tributs
 • Assistència i assessorament en inspeccions tributàries
 • Reclamacions davant dels Tribunals Econòmic-Administratius
 • Reclamacions davant dels Tribunals de Justícia
 • Procediments penals