Contacteu amb nosaltres

Arxiu

Totes les Entrades amb l'Etiqueta: ‘Marmessons’

Herencias

Herències i Legítimes – La partició de l’Herència i les Testamentaries

Com es fa la partició de l’herència? La partició de l’herència pot ser consensuada o judicial: Si la partició és consensuada els co-hereus procediran a signar el quadern particional de l’Herència , document en virtut del qual les parts procedeixen a la formació de l’inventari dels béns que conformen el cabal hereditari, l’avaluació dels béns, la liquidació de l’herència, així …

Veure més