Contacteu amb nosaltres

Dret Mercantil i Societari

Derecho Mercantil

Àrea de Dret Mercantil i Societari

Dret Societari

 • Constitució de societats i acords de socis
 • Reformes estatutàries
 • Reestructuracions societàries
 • Secretaries del Consell d’Administració

Contractació Mercantil

 • Redacció i revisió de contractes comercials, d’agència i de distribució
 • Contractes d’obra i d’indústria
 • Contractes associatius (Joint Venture)
 • Condicions Generals de la Contractació

Empresa Familiar

Empresa Familiar Planificació Fiscal en la Empresa Familiar Successions – Herències

Propietat Industrial i Intelectual

 • Marques i Noms comercials
 • Propietat Intel·lectual
 • Patents i Models d’ Utilitat

Nomenclator – Classificació de Niça